Πρόγραμμα Σπουδών

Γ΄ Λυκείου » Θετικές σπουδές
2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Έκθεση 2
Φυσική Προσανατολισμού* 3
Χημεία Προσανατολισμού 3
Μαθηματικά Προσανατολισμού** 5
Σύνολο ωρών 13
*Το μάθημα της Φυσικής Προσανατολισμού έχει συντελεστή βαρύτητας 0,7 για τις σχολές του 2ου επιστημονικού πεδίου.
**Το μάθημα των Μαθηματικών Προσανατολισμού έχει συντελεστή βαρύτητας 1,3 για τις σχολές του 2ου επιστημονικού πεδίου.
3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
Έκθεση 2
Φυσική Προσανατολισμού 3
Χημεία Προσανατολισμού* 3
Βιολογία Προσανατολισμού** 2
Σύνολο ωρών 10
*Το μάθημα της Χημείας Προσανατολισμού έχει συντελεστή βαρύτητας 0,7 για τις σχολές του 3ου επιστημονικού πεδίου.
**Το μάθημα της Βιολογίας Προσανατολισμού έχει συντελεστή βαρύτητας 1,3 για τις σχολές του 3ου επιστημονικού πεδίου.
4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
Έκθεση* 2
Φυσική Προσανατολισμού 3
Χημεία Προσανατολισμού 3
Ιστορία Γ.Π.** 2
Σύνολο ωρών 10
*Το μάθημα της Έκθεσης έχει συντελεστή βαρύτητας 1,3 για τις σχολές του 4ου επιστημονικού πεδίου.
**Το μάθημα επιλογής της Ιστορίας Γενικής Παιδείας έχει συντελεστή βαρύτητας 0,7 για τις σχολές του 4ου επιστημονικού πεδίου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ