Πρόγραμμα Σπουδών

Γ΄ Λυκείου » Ανθρωπιστικές σπουδές
1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Έκθεση 2
Αρχαία Προσανατολισμού* 5
Ιστορία Προσανατολισμού** 2
Λατινικά 2
Σύνολο ωρών 11
*Το μάθημα των Αρχαίων Προσανατολισμού έχει συντελεστή βαρύτητας 1,3 για σχολές του 1ου επιστημονικού πεδίου.
**Το μάθημα της Ιστορίας Προσανατολισμού έχει συντελεστή βαρύτητας 0,7 για σχολές του 1ου επιστημονικού πεδίου.
3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
Έκθεση* 2
Αρχαία Προσανατολισμού 5
Ιστορία Προσανατολισμού 2
Βιολογία Γ.Π.** 2
Σύνολο ωρών 11
*Το μάθημα της Έκθεσης έχει συντελεστή βαρύτητας 0,4 για σχολές του 3ου επιστημονικού πεδίου.
**Το μάθημα επιλογής της Βιολογίας Γενικής Παιδείας έχει συντελεστή βαρύτητας 0,9 για σχολές του 3ου επιστημονικού πεδίου.
4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
Έκθεση* 2
Αρχαία Προσανατολισμού 5
Ιστορία Προσανατολισμού 2
Μαθηματικά Γ.Π.** 2
Σύνολο ωρών 11
*Το μάθημα της Έκθεσης έχει συντελεστή βαρύτητας 1,3 για σχολές του 4ου επιστημονικού πεδίου.
**Το μάθημα επιλογής των Μαθηματικών Γενικής Παιδείας έχει συντελεστή βαρύτητας 0,7 για σχολές του 4ου επιστημονικού πεδίου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ