Πρόγραμμα Σπουδών

Γ΄ Λυκείου » Σπουδές Οικονομίας & Πληροφορικής
3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Έκθεση* 2
Μαθηματικά Προσανατολισμού 5
ΑΕΠΠ 2
Βιολογία Γ.Π.** 2
Σύνολο ωρών 11
*Το μάθημα της Έκθεσης έχει συντελεστή βαρύτητας 0,4 για σχολές του 3ου επιστημονικού πεδίου.
**Το μάθημα επιλογής της Βιολογίας Γενικής Παιδείας έχει συντελεστή βαρύτητας 0,9 για σχολές του 3ου επιστημονικού πεδίου.
4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Έκθεση* 2
Μαθηματικά Προσανατολισμού 5
ΑΕΠΠ 2
Ιστορία Γ.Π.** 2
Σύνολο ωρών 11
*Το μάθημα της Έκθεσης έχει συντελεστή βαρύτητας 1,3 για σχολές του 4ου επιστημονικού πεδίου.
**Το μάθημα επιλογής της Ιστορίας Γενικής Παιδείας έχει συντελεστή βαρύτητας 0,7 για σχολές του 4ου επιστημονικού πεδίου.
5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
Έκθεση 2
Μαθηματικά Προσανατολισμού* 5
ΑΕΠΠ 2
ΑΟΘ** 3
Σύνολο ωρών 12
*Το μάθημα των Μαθηματικών Προσανατολισμού έχει συντελεστή βαρύτητας 1,3 για σχολές του 5ου επιστημονικού πεδίου.
**Το μάθημα του Α.Ο.Θ. (Αρχές Οικονομικής Θεωρίας) έχει συντελεστή βαρύτητας 0,7 για σχολές του 5ου επιστημονικού πεδίου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ