Οι εκδόσεις μας

Λαμβάνοντας οπ’ όψη τη διδακτέα ύλη κάθε τάξης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως ορίζεται ετησίως από το Υπουργείο Παιδείας, παρέχουμε σε όλους τους μαθητές μας ΔΩΡΕΑΝ τα εκπαιδευτικά μας συγγράμματα. Με την προσωπική επιμέλεια του εκπαιδευτικού μας προσωπικού ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να έχει στα χέρια του εύχρηστα εγχειρίδια ανά μάθημα τα οποία του εξασφαλίζουν


α) πληρότητα περιεχομένου ως προς τις απαιτήσεις της εξεταστέας ύλης


β) διευκρινίσεις και διασάφηση δυσνόητων σημείων των σχολικών εγχειριδίων


γ) πλούσιο πρόσθετο υλικό για επεξεργασία και αυτενέργεια.


Με τη χρήση των εκδόσεων μας εντός της τάξης οι καθηγητές μας επιβεβαιώνουν τη συνέπεια ως προς τη μεθόδευση του έργου τους κι οι μαθητές απαλλάσσονται από κοπιαστικές χειρόγραφες σημειώσεις έχοντας τη δυνατότητα να αφοσιωθούν στο εκπαιδευτικό έργο.


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ